“Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe” Projesi

Türk Felsefe Derneği, Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı (1923-2023) anısına “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe” başlıklı bir proje başlatmıştır.

Bu proje, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’deki felsefi mirası netleştirerek yeni sorunsallaştırmalarla yeni imkânlar yaratmayı; 100 yıllık süreçte yapılan felsefi miras ile diyaloga girerek varlığımızı ve karakterimizi şekillendiren hususları ortaya koymayı; yolumuza ve yönümüze ışık tutacak hususları daha sistematik hale getirebilmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Türkiye’de düşüncelerin, sistemlerin ya da ekollerin 100 yıllık tarihsel serüvenini bütüncül bir bakış açısıyla incelemek, bir dizi felsefi sorunu ortaya konulan düşünceler ve tarihsel-toplumsal koşullar açısından değerlendirmek istenmektedir.

100 yıllık felsefi mirası sonuçları ve derinliği bakımından sistematikleştirmeyi başarabildiğimizde şüphesiz karşılaştığımız sorunları anlayacak ve çözümleyecek bir anlam ufkunun oluşmasına katkı sağlanmış olacaktır.

Projenin İçeriği:

1. dosya/cilt: Türkiye’de Felsefenin 100 Yıllık Tarihsel Serencamı

2. dosya/cilt: Türkiye’de Felsefenin 100 Yıllık Eğitimi

3. dosya/cilt: 100. Yılda Türkiye’de Felsefenin Geleceği

4. dosya/cilt: Türkiye’de Felsefenin 100 Yıllık Serencamında Felsefi Akımlar: Görüş Ve Temsilciler

5. dosya/cilt: 100 Yıllık Serencamda Felsefe, Din, Bilim, Siyaset İlişkileri

6. dosya/cilt: 100 Yıllık Serencamda Mantık

* Projenin sonunda, eserden oluşturulacak bir ciltlik İngilizce seçkinin yayınlanması planlanmıştır.

Projenin Süresi:

2023 yılının bütününü kapsamaktadır.

Proje Editörü:

Prof. Dr. Celal Türer, Ankara Üniversitesi

Proje Genel Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yayın Kurulu ve Dosya/Cilt Editörleri

  1. Dosya/cilt Prof. Dr. Celal türer – Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kılıç

cturer@ankara.edu.tr; ekilic0676@gmail.com

  • Dosya/cilt Prof. Dr. Mehmet Ali Dombaycı – Dr. Ömer Kızıltan – Dr. Olcay Bayraktar

malidombaycı@gmail.com; okiziltan@cu.edu.tr; olcay.bayraktar@omu.edu.tr

  • Dosya/cilt Doç. Dr. Serdar Saygılı

serdarsaygili@erciyes.edu.tr

  • Dosya/cilt Prof. Dr. Rahmi Karakuş – Dr. Öğ. Üyesi Tufan Çötük

rkarakus@sakarya.edu.tr; tcotok@sakarya.edu.tr

  • Dosya/cilt prof. Dr. Ali Osman Gündoğan – Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir – Prof. Dr. Hasan Aydın – Prof. Dr. Metin Becermen

gundogan@mu.edu.tr; topdemir@hotmail.com; haydin@omu.edu.tr; mbecermen@uludag.edu.tr

  • Dosya/cilt Prof. Dr. Şafak Ural

safakural@safakural.com

Not: Projeyle ilgilenenler editörlerimizle iletişime geçebilirler.

Ayrıca “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe” projemizle ilgili detaylı bilgi, ekteki dosyada yer almaktadır.