Bitlis Eren Üniversitesi’nde “Ahlak, Felsefe ve Din” Paneli Düzenlendi

Türk Felsefe Derneği ve Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle Bitlis’de 28 Mayıs 2024 tarihinde Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda “Ahlak, Felsefe ve Din” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelin oturum başkanlığını Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Yıldırım yaptı.

Programın selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Felsefe ve dinin, insanlığın varoluşuyla ilgili sorulara cevap arayan iki önemli disiplin olduğunu ve felsefenin din ile olan ilişkisinin her zaman önemini koruyan bir konu olduğunu” belirtti..

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sancak ise panelin açılış konuşmasında, “İnsan, hakkı ve gerçeği arayan, düşünen bir varlıktır ve Allah insanı bu fıtratla yaratmıştır. İnsanoğlu da tarih boyunca aklını kullanarak gerçeği aramaya devam etmiştir.” dedi.

Panelde;

Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, “Felsefe ve Felsefe Tarihinin Önemi”,

Prof. Dr. Celal Türer, “Ahlakı Nasıl Anlayalım?”,

Prof. Dr. Hasan Çiçek, “Gyges’in Yüzüğü ve Ahlaki Sorumluluk”

Dr. Öğr. Üyesi M. Sabır Şaybak, Ahlaki Yargıların Kaynağı: İlahi Yasa Teorisi”

başlıklı bildirilerini sundular.