Hilmi Ziya Ülken Paneli

Türk Felsefe Derneği ve Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle 27 Mayıs 2024 tarihinde Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda “Hilmi Ziya Ülken Paneli” gerçekleştirildi.

Panelin oturum başkanlığını Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak yaptı.

Panelde Hilmi Ziya Ülken’in felsefe, mantık, din, tarih ve sosyoloji alanlarında bilim dünyasına yaptığı katkılar ele alındı. Ülken’in filozof, eğitimci ve yazar kimliğiyle Türk düşünce hayatına yön verdiği ve yeni ufuklar açtığı vurgulandı.

Programda;

Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, “Hilmi Ziya Ülken Felsefesinde Din ve Değer İlişkisi”,

Prof. Dr. Celal Türer, Hilmi Ziya Ülken’in Estetik Anlayışı,

Prof. Dr. Ali Utku, “Hilmi Ziya Ülken’in ‘Derinliğine Felsefe’si: Telif, Terkip, Bütünlük”

Prof. Dr. Sema Önal, “Hilmi Ziya Ülken’in Tarih Felsefesi”

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Tunç, Hilmi Ziya Ülken Düşüncesinde Ahlak”

başlıklı bildirilerini sundular.

“Hilmi Ziya Ülken ülkemizde yetişen ender bilim insanlarımızdan biridir”

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Hilmi Ziya Ülken’in ülkemizin yetiştirdiği nadir bilim insanlarından biri olduğunu belirterek, “Ülken, felsefe, mantık ve ahlak konularında önemli eserlere imza atmıştır” dedi.

“Gelecek nesiller Hilmi Ziya Ülken gibi insan hazinelerine sahip çıkacaktır.”

Panelistlerden Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, büyük mütefekkirlerimizi anmanın ve hatırlamanın her neslin görevi olduğunu vurgulayarak, “Gelecek nesiller de bu mirasa sahip çıkacaktır. Ülken din ve değerleri felsefe ile meczeden büyük bir şahsiyettir” dedi.

“Ülken’in çağın düşünce problemleri ile uğraşması, felsefecilere bir ışık olmuştur”

Konuşmacılardan Prof. Dr. Celal Türer, Hilmi Ziya Ülken’in estetik anlayışına değindi. Sanatın tarih boyunca var olduğunu ancak estetiğin daha sonraki dönemlerde önem kazandığını belirten Türer, Hilmi Ziya Ülken’in çağının düşünce sorunlarıyla uğraşmasının felsefecilere yol gösterici olduğunu ifade etti.

“Türk düşüncesi çalışmalarının kökleri Ülken’le başlar”

Prof. Dr. Ali Utku ‘Hilmi Ziya Ülken’in “Derinliğine Felsefe’si: Telif, Tertip. Bütünlük” başlıklı konuşmasında, “Çağdaş Türk Düşüncesi tarihini yazarken Hilmi Ziya Ülken’i dışarda tutarsak yazdığımız tarihin bir tarafı eksik kalır. Türk düşüncesi çalışmaları kökleri meşrutiyet başlarına uzansa da Hilmi Ziya Ülken ile başlatılıyor” dedi.

“İnsanlar faniliğini aşmak için tarih şuuruna ihtiyaç duymuştur”

Panelistlerden Prof. Dr. Sema Önal ‘Hilmi Ziya Ülken’in Tarih Felsefesine Yaklaşımı’ başlıklı konuşmasında; “Hilmi Ziya Ülken tarihi bir varlık olarak insanın keşfettiği tekrar edilemeyen olaylar olarak yorumlamıştır. Ülken, insanlar faniliğini aşmak için tarih şuuruna ihtiyaç duymuştur” diyerek sözlerine ekledi.

“Yaşadığı her dönemde ahlakla ilgili bir eser yazmıştır”

Son panelist Dr. Öğr. Üyesi Aynur Tunç sunumunda, ‘Hilmi Ziya Ülken’in kendi döneminde ülkenin problemleriyle evrensel düzeyde uyumunu yakalamaya çalışmıştır. Bu nedenle ahlak felsefesi onun eserlerinde önemli bir yer tutmuş, yaşadığı her dönemde ahlakla ilgili bir eser yazmıştır” dedi.

Panel, soru-cevap faslıyla sona erdi.