Dergi Hakkında

Felsefe Dünyası, Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesi ve anlaşılması için yayın yapan akademik bir dergidir. Dergi, felsefi düşüncenin yayılması ve yaygınlaşması için akademik, yarı akademik makaleler yanında önemli makalelerin çevirileri ve felsefi yorumlar içeren yazıları da yayımlar. Ayrıca felsefe eğitiminin gelişmesine yönelik çalışmalara da yer verir. Yayın politikası olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 

Felsefe Dünyası ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve estetik başta olmak üzere felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. 

Dergi, TR DİZİN ve Philosopher’s Index tarafından taranmaktadır.

Dergiye ulaşmak ya da yazı göndermek için lütfen aşağıdaki web adresini kullanın.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/felsefedunyasi