Yazı Çağrısı

Sayı: Yaz 2023, Sayı: 77 (15 Temmuz 2023)
Yazı Teslim İçin Son Tarih: 01 Mayıs 2023
İlk sayısı 1991 yılında basılan Felsefe Dünyası Dergisi, yılda iki kez (Temmuz-Kasım) yayımlanan TR DİZİN ve Philosopher’s Index tarafından taranan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Felsefe Dünyası Dergisi, felsefenin farklı disiplin ve gelenekleri üzerine makaleleri değerlendirmeye alır. Ayrıca felsefe eğitimi yanında farklı disiplinlerden gelecek olan ve felsefi bir perspektif taşıyan araştırma yazıları, raporlar, değerlendirmeler, röportajlar, kitap tanıtımları ve çeviriler de yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Derginin 2023 Yaz sayısı (77. Sayı) İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi temasıyla yayımlanacaktır.
Bu sayı kapsamında aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirilecektir:

Tema: İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi
Alt temalar:
• Düşünürler: Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Dugald Stewart, Adam Ferguson, Thomas Reid, Colin Maclaurin, Hugh Blair, James Hutton, Henry Home, Lord Kames, Thomas Carlyle, George Campbell, Robert Burns.
• Felsefi görüşleri ve yöntemleri
• Temel terimler: sempati, görülmez el, sağduyu, ahlak duyusu vd.
• Metafiziğe, bilime, ahlaka bakışları
• Siyasi ve iktisadi düşünceleri ve bugüne etkileri
• Hukuk ve adalet teorisi
• İnsan zihni, insan doğası ve benlik sorununa bakışları
• İskoç empirisizmi ve şüpheciliği
• Din: rasyonel teoloji, presbiteryenizm vs.
• Tanıklık epistemolojisi
• Avrupa’daki ve Amerika’nın kuruluşu üzerindeki etkileri
• Sonraki temsilciler: Friedrick A. von Hayek, Frederic Bastiat, Milton Friedman, Lord Acton, Karl Popper, Robert Nozick, Gerald Gaus, James Buchanan vd.
• Türkiye’deki etkiler: Cumhuriyet öncesi ve sonrası
Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışında yazılar da yayınlanacaktır.
Yazıların, https://dergipark.org.tr/tr/pub/felsefedunyasi sayfasında yer alan “Makale Gönder” kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Editöre sorularınız için basdemir@hotmail.com adresine; teknik sorularınız için ise ahmetiscan25@gmail.com adresine yazabilirsiniz.
Yazıların Felsefe Dünyası yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Makaleler 8000 kelimeden; diğer yazılar ise 4000 kelimeden fazla olmamalıdır.