Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi (Başkan)

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir (Başkan Yrd.)

Doç. Dr. Fatih Özkan (Sekreter)

Prof. Dr. Sema Önal (Üye)  

Doç. Dr. M. Enes Kala (Üye)  

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Tunç (Sayman)

Arş. Gör. Ahmet Hamdi İşcan  (Veznedar)