Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi (Başkan)

Prof. Dr. Celal Türer (Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir (Üye)  

Prof. Dr. Levent Bayraktar (Üye)  

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala (Sayman)

Doç. Dr. Fatih Özkan (Sekreter)

Öğr. Gör. Buğra Kocamusaoğlu  (Veznedar)